Chính sách đổi trả

Nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho đồng tiền mà khách hàng chi ra để mua các sản phẩm tại Chilux. Chúng tôi có chính sách đổi mới hàng với các quy định cụ thể sau đây:

  • Sản phẩm nhận được bị lỗi (bao gì khác so với mô trả trên webiste, sản phẩm khác so với sản phẩm đã đặt, sản phẩm bị rách, lỗi do nhà sản xuất).
  • Trong quá trình sử dụng 100 ngày nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.